W czwartek w Kielcach rozpoczęły się konsultacje programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" na lata 2021-2027. W spotkaniu zdalnie uczestniczyli przedstawiciele KE.

KE zadowolona

Lucie Zackova z departamentu ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej odniosła się do ubiegłotygodniowej decyzji sejmiku województwa, o wycofaniu się ze stanowiska "przeciw ideologii LGBT". - Fundusze z polityki spójności nie przychodzą do nas za darmo, tzn. istnieją pewne warunki, zasady oraz wartości unijne, które muszą być szanowane. Komisja Europejska przywiązuje do tego ogromną wagę i przyglądamy się temu bardzo uważnie – podkreśliła.

Reklama

Zackova poinformowała, że KE z "zadowoleniem przyjęła" wycofanie się woj. świętokrzyskiego ze stanowiska z 2019 roku.

W następstwie przyjęcia przez sejmik woj. świętokrzyskiego uchwały w sprawie "sprzeciwu wobec ideologii LGBT" Departament Polityki Regionalnej KE wstrzymała procedury opiniowania instrumentem REACT-EU, który zakładał wsparcie przedsiębiorców i sektora ochrony zdrowia w związku z pandemią. W przypadku woj. świętokrzyskiego pomoc z programu REACT-EU to 16 mln euro.

22 września, podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa, radni przyjęli uchwałę ws. "poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania". Jednocześnie uchylono stanowisko "przeciw ideologii LGBT".

Zackova zaznaczyła, że urzędnicy unijni będą "bardzo uważnie przyglądać się nowej uchwale". Wyraziła jednocześnie nadzieję, że "dodatkowe środki, które są przewidziane w programie REACT-EU, będą wkrótce uzgodnione".

Reklama

"Krok w dobrym kierunku"

Gelu Calacean z departamentu ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego KE powiedział, że wycofanie się przez sejmik ze stanowiska "przeciw LGBT" to "krok w dobrym kierunku". Odnosząc się do konsultacji programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego" na lata 2021-2027 ", zaznaczył, że dokument powinien zostać przygotowany w zgodzie z Kartą Praw Podstawowych UE.

- Komisja oczekuje, że w latach 2021-2027 Polska zapewni konkretne działania, które będą bezpośrednio związane ze zwalczeniem wszystkich forom dyskryminacji, łącznie z dyskryminacją związaną orientacją seksualną – powiedział.

Województwo świętokrzyskie w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 otrzymało na realizację programu regionalnego 1 mld 403 mln EUR.

Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku woj. świętokrzyskiego powiedział PAP, że samorząd województwa "wykazał chęć współpracy z urzędnikami Komisji Europejskiej". - Teraz piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej – zaznaczył.

- Zmieniając poprzednią uchwałę na nowe stanowisko, gdzie wyartykułowaliśmy wartości, na których nam zależy, wykazaliśmy się maksimum dobrej woli. Ze strony samorządu woj. świętokrzyskiego nie ma miejsca na żadne pół kroku w tył. Teraz liczymy na zrozumienie z drugiej strony i że w końcu zaczniemy się po partnersku traktować – podkreślił Pruś.