Polski Ład

"Polski Ład na jednej infografice - prosto, zwięźle i przejrzyście" - napisał szef rządu na Twitterze.

Infografika przedstawia m.in. "pięć fundamentów Polskiego Ładu"; są to: 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków; inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkanie bez wkładu własnego, dom 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Pod hasłem "podatki" czytamy o tym, że 18 mln Polaków zapłaci mniejsze podatki, jest również mowa o zerowym podatku przy płacy minimalnej, o kwocie wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł, drugim progu podatkowym - 120 tys. zł oraz o emeryturze bez podatku do 2500 zł.

Reklama

"Plan na zdrowie" zakłada z kolei: 7 proc. PKB na zdrowie oraz darmową profilaktykę po 40. roku życia; mówi również o inwestycjach w szpitale, cyfryzacji, wyższej jakości obsługi, krótszych kolejkach, wzroście wynagrodzeń dla medyków oraz rozwoju Krajowej Sieci Onkologicznej i Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Pod hasłem "Rodzina i dom" znalazły się propozycje: mieszkania bez wkładu własnego, spłaty kredytu dla rodzin (po urodzeniu drugiego dziecka - 30 tys., po urodzeniu trzeciego dziecka - 60 tys., po urodzeniu czwartego i kolejnego dziecka - 30 tys. zł), powszechnego dostępu do badań prenatalnych oraz wsparcia matek w powrocie na ścieżkę zawodową. W zakresie edukacji Polski Ład zakłada: 43 mld zł w ramach programu "Dobry Start"; Narodowy Edukacyjny Program Wyrównania Szans po COVID-19; Fundusz Modernizacji Szkół; gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole oraz Centra Nauki Kopernik.

Na infografice znalazły się także informacje o inwestycjach przewidzianych w ramach Polskiego Ładu. Jest tam mowa o planie wielkich inwestycji wartych blisko 600 mld zł, który - jak czytamy - wygeneruje pół miliona nowych miejsc pracy, wielkich inwestycjach infrastrukturalnych (Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, rozbudowa Portu Gdańskiego, przekop Mierzei Wiślanej, Centralny Port Komunikacyjny), sieci szybkich dróg w całej Polsce oraz inwestycjach w małych miastach i wsiach.

W zakresie rolnictwa znalazły się hasła: zwrotu akcyzy na poziomie 110 zł/ha za paliwo rolnicze, zmniejszenia biurokracji, więcej państwowej ziemi dla rolników, 1.4 mln ha ziemi zarządzanej przez KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

Reklama

Na infografice znalazły się również propozycje dla firm: niższe podatki dla mikrofirm dla 500 tys. przedsiębiorców; ulga podatkowa, automatyzacja i robotyzacja produkcji; interpretacje 590 - pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji.

Pod hasłem "środowisko" jest mowa o 215 mld zł inwestycji w ochronę naszego dziedzictwa kulturalnego. "Koniec z betonem w centrach miast (projekt "Miasto z klimatem"), nowe parki narodowe, farmy wiatrowe, rozwój technologii wodorowej, polska elektrownia atomowa, transport niskoemisyjny, certyfikowanie energetyczne budynków, mała gazyfikacja wyspowa oraz energia słoneczna na każdą kieszeń" - to kolejne hasła Polskiego Ładu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.