Rozporządzenie prezydenta dotyczące wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania tych osób. Dokument ustala mnożniki dla kwoty bazowej w odniesieniu do pełniących najwyższe stanowiska w państwie. Kwota bazowa dla tych stanowisk, w myśl ustawy budżetowej, wynosi 1789,42 zł.

Reklama

Rozporządzenie zakłada, że marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier otrzymają wynagrodzenie przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 8,68 w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego oraz 2,8 w odniesieniu do dodatku funkcyjnego. Oznacza to, że premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu będą otrzymywać wynagrodzenie miesięczne 20 542 zł.

W przypadku wicemarszałków Sejmu, Senatu, wicepremierów i prezesa Najwyższej Izby Kontroli mnożniki kwoty bazowej będą wynosić 7,98 w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego i 2,24 w odniesieniu do dodatku funkcyjnego.

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, szef Kancelarii Sejmu, szef Kancelarii Senatu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prezes IPN, wiceprezesi NIK będą mieli mnożniki odpowiednio 7,84 i 2,10.

Reklama

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca szefa Kancelarii Senatu dostaną pensje według mnożników 7,46 i 2.

Sekretarze stanu oraz kierownik Krajowego Biura Wyborczego otrzymają wynagrodzenia przy zastosowaniu mnożników 7,04 i 1,92.

Podsekretarze stanu uzyskają wynagrodzenia według mnożników 7,04 i 1,92.

Podobną podwyżkę otrzymają posłowie i senatorowie, bo ich wynagrodzenia są oparte na wynagrodzeniach podsekretarzy stanu, tyle że bez dodatków funkcyjnych (chyba że są np. szefami komisji). Oznacza to, że parlamentarzyści otrzymają w myśl nowych przepisów wynagrodzenie (uposażenie) ponad 12 tys. zł brutto (obecnie mają ponad 8 tys.). parlamentarzyści otrzymują ponadto diety w wysokości 2505 zł.

"Ja bym nie zawnioskował o podwyżkę dla sienie"

Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, o podwyżkę pytany był w piątek w programie "Graffiti" w Polsat News. Jak mówił, "każdy, kto ma w portfelu więcej by się ucieszył". Dodał, że nie jest przekonany czy czas kryzysu, wzrostu bezrobocia jest dobrym czasem na podwyżki. - Ja sam bym nie zawnioskował o podwyżkę dla siebie - zapewniał.

Bosak stwierdził - jeszcze przed ukazaniem się tego rozporządzenia - że informacje o podwyżkach puszcza "mimo uszu". - Dużo jest gadania, a później ostatecznie wynika obniżka, jak w poprzedniej kadencji - dodał.

Krzysztof Bosak uznał jednak, że podniesienie wynagrodzeń powinno było się już dawno dokonać. - Sekretarze stanu odpowiadają za rządzenie państwem i sytuacja, w której dyrektor zarabia więcej niż wiceminister, jest kuriozalna, dlatego, że rząd ma problem ze zrekrutowaniem ludzi z odpowiednimi kompetencjami - ocenił.

Inne podwyżki

Zgodnie z rozporządzeniem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Finansowy, prezes Polskiej Akademii Nauk, członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (tzw. komisji ds. pedofilii) dostaną wynagrodzenia według mnożników 7 i 1,82.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zastępca Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zastępca Rzecznika Finansowego, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to mnożniki 6,86 i 1,68.

Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk oraz wojewoda to mnożniki 6,16 i 1,68.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda to mnożniki 5,60 i 1,68.

Kierownicy urzędów centralnych, ich zastępcy oraz szef Służby Cywilnej będą mieli mnożniki w widełkach 1,40–7,04 oraz 1,40–1,92.

Prezes Narodowego Banku Polskiego otrzyma wynagrodzenie według mnożnika 8,68 i 2,8, jego pierwszy zastępca 7,98 i 2,24, a wiceprezesi NBP 7,84 i 2,10.

Z kontrasygnatą. Obowiązuje od 1 sierpnia

Rozporządzenie prezydenta ma kontrasygnatę premiera. Będzie obowiązywać od 1 sierpnia br.

Wcześniej w piątek w Polsat News prezydent Andrzej Duda mówił, że w sprawie podwyżek "nie było właściwie żadnych wątpliwości". - Ludzie, którzy pełnią stanowiska wiceministrów, czyli podsekretarzy stanu, zarabiają niewspółmiernie mało - argumentował Duda. Zauważył, że "te pensje nie zmieniły się w ciągu ostatnich ponad 20 lat". Według prezydenta wynagrodzenie było niewspółmiernie niskie w stosunku do obowiązków i odpowiedzialności, co powodowało odpływ osób z wysokich stanowisk do firm prywatnych. - To była kwestia pewnego urealnienia tych wynagrodzeń – dodał prezydent.