Przepisy nie precyzują, jak długo prokuratura może np. badać legalność środków wpłacanych tytułem kaucji.