Co ciekawe, kara nie została nałożona na podstawie RODO tylko przepisów telekomunikacyjnych. Chodzi o rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2013 w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, którego regulację powtórzono również w polskiej ustawie – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.)
Reklama