Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej wziął udział w spotkaniu poświęconym rozwiązaniom, które - poprzez stworzenie przyjaznego klimatu podatkowego - mają przyciągnąć do Polski kapitał.

Reklama

Dziś przedstawiamy kolejny pakiet rozwiązań. Chcemy zachęcić nim strategicznych inwestorów do tego, aby inwestowali swoje pieniądze właśnie u nas, tutaj w Polsce, jeszcze chętniej wybierali nasz kraj. Polska jest krajem przyjaznym dla inwestycji, czego dowodem są miejsca Polski w różnego rodzaju rankingach. Naszym atutem jest wielkość rynku, centralne położenie, dobre nastawienie Polaków, duża liczba wysoko wykwalifikowanej kadry - powiedział.

"Wykorzystać popandemiczne odmrożenie"

Według ministra dziś musimy wykorzystać popandemiczne odmrożenie światowych gospodarek do wzmocnienia inwestycji zagranicznych w naszym kraju poprzez atrakcyjne warunki podatkowe.

Chcemy, by kompleksowa i szybka obsługa inwestorów stała się wizytówką naszego kraju. Umożliwi to "inwestor desk" i wydawane dla dużego inwestora interpretacje 590 - jedno okienko, w którym inwestor będzie mógł ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji - poinformował minister. Nie będzie już musiał występować do różnych organów o kilka rodzajów interpretacji i czekać, aż podejmą decyzje w jego sprawie - wyjaśnił minister.

Dodał, że resort finansów chce także zachęcić do inwestycji sektor finansowy. Taką zachętą będzie możliwość odliczania VAT od usług finansowych. Oprócz tego stworzymy też atrakcyjne warunki do funkcjonowania grup holdingowych i podatkowych grup kapitałowych - zaznaczył Kościński.

Reklama

"Szczególna oferta" dla sektora finansowego

Jak zapowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski, chodzi o pakiet zmian, który pozwoli sprowadzić do Polski dużych przedsiębiorców, w tym zagranicznych gigantów. Chcemy, żeby podatkowe ramy działania holdingów w Polsce stały się jednymi z najbardziej konkurencyjnych w Unii Europejskiej. Pierwszy raz w historii chcemy zaprezentować kompleksowe podejście do tego wyzwania, a konkretnie spójną, kompletną ofertę dla dużych podmiotów rozważających zainwestowanie w Polsce - powiedział Sarnowski.

Szczególną ofertę przygotowaliśmy dla sektora finansowego - podkreślił wiceminister. Dodał, że instytucje finansowe i banki analizują możliwość przeniesienia działalności do krajów naszego regionu, a resortowi finansów zależy na tym, by znosić bariery, które mogą widzieć w polskich przepisach podatkowych. Rozwiązaniem zachęcającym do wyboru konkretnego kraju, jako miejsca siedziby, jest opcja opodatkowania VAT-em usług finansowych.

Taką możliwość wprowadziło już 8 państw Unii Europejskiej, m.in. Niemcy, Francja, Belgia i Austria, ale również jest to rozwiązanie, z którego korzystają kraje naszego regionu przede wszystkim Litwa i w Estonia - powiedział Sarnowski. Wyjaśnił, że obecnie usługi finansowe są bezwarunkowo zwolnione z VAT, co ma swoją cenę, bowiem firmy nie mogą odliczać podatku naliczonego. W efekcie instytucja traktowana jest jak konsument, kupuje wszystko z VAT-em, a swoje usługi sprzedaje jako zwolnione.

Brak możliwości odliczenia VAT-u od ponoszonych przez instytucje wydatków utrudnia firmom wejście na polski rynek. Te, które działają, mają znacznie utrudniony wzrost - tłumaczył Sarnowski.

Propozycja MF przewiduje, że instytucja będzie mogła wybrać opcję opodatkowania VAT-em, wówczas będzie się rozliczała jako podatnik VAT czynny i będzie miał możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami. Opcja ta będzie dotyczyć tylko usługi B2B, nie będzie miała żadnego wpływu na cenę dla konsumentów. Sarnowski dodał, że rozwiązanie to nie będzie mogło objąć usług ubezpieczeniowych, co związane jest z regulacjami UE.

Polska Spółka Holdingowa

Ministerstwu zależy, aby inwestorom zapewnić jak największą elastyczność w kształtowaniu portfela inwestycji. Obecnie spółki z UE i EOG nie płacą podatku od wypłacanej dywidendy, pod warunkiem, że w spółce posiadają udziały od co najmniej dwóch lat. Regulacje te nie dotyczą inwestorów spoza UE i opodatkowania zysków ze sprzedaży udziałów.

Sarnowski przedstawił propozycję rozwiązania - Polską Spółkę Holdingową (PSH). Jej inwestorem będą mogły być firmy z całego świata poza rajami podatkowymi. Warunkiem będzie posiadanie przynajmniej 10 proc. udziałów w spółce zależnej przez co najmniej rok. Dywidenda otrzymywana ze spółki zależnej będzie dla nich zwolniona z podatku w 95 proc.

Beneficjentami będą inwestorzy spoza Unii Europejskiej. O ile firmy pochodzące z EOG i Szwajcarii są całkowicie zwolnione z opodatkowania, tak inwestor z kraju trzeciego, od wypłacanej dywidendy musi teraz płacić 19 proc. podatku. Teraz podatek (...) będzie pobierany jedynie od 5 proc. wartości wypłacanej dywidendy. To bardzo poważna zachęta dla inwestorów spoza UE do bezpośredniego zainwestowania w Polsce - powiedział.

Według Sarnowskiego, firmy pochodzące z UE będą mogły zdecydować, czy korzystają z całkowitego zwolnienia z podatku po dwóch latach posiadania akcji czy z 95-procentowego dwa razy szybciej, czyli już po roku.

Wiceminister dodał, że obecnie, jeśli "spółka matka" decyduje o sprzedaży swojej spółki córki, to od zbycia udziałów płaci 19 proc. CIT. Polskie przepisy, inaczej niż w niektórych krajach UE, ograniczają więc swobodę firm w kształtowaniu portfela inwestycji, bo sprzedając udziały nie można zainwestować tej samej kwoty w inne przedsięwzięcie.

Proponujemy, aby Polska Spółka Holdingowa korzystała ze zwolnienia z CIT dla zysków ze zbycia udziałów i akcji w spółkach zależnych. To jest całkowita nowość w polskim systemie podatkowym. Dotychczas takie zyski były opodatkowane w stu procentach według stawki 19 proc. Teraz będą stu procentach zwolnione – poinformował przedstawiciel MF.

Podatkowa Grupa Kapitałowa

Zaprezentowano też rozwiązania dla inwestorów, którzy prowadzą działalność przy wykorzystaniu wielu podmiotów. Im dedykowana jest Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK), model biznesowy, którego zaletą jest możliwość wspólnego rozliczania dochodów i strat przez spółki wchodzące w skład grupy. Transakcje wewnątrz grupy nie podlegają regulacjom dotyczącym cen transferowych.

Będziemy proponować szereg zmian, które już od początku przyszłego roku złagodzą zasady tworzenia i funkcjonowania Podatkowych Grup Kapitałowych - zapowiedział Sarnowski. Tłumaczył, że obecnie PGK mogą teraz utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi pół miliona zł. Proponujemy zmniejszenie tej wartości o połowę, czyli do wysokości 250 tys. W naturalny sposób możliwość założenia grupy podatkowej będzie w ten sposób otwarta również dla mniejszych podmiotów - powiedział.

MF chce też zlikwidować warunek, który stanowi, że spółki zależne w grupie nie mogą posiadać udziałów w innych spółkach zależnych w grupie. Resort chce też dopuścić połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek, które tworzą PGK. Zniesiony ma być też warunek rentowności, której brak skutkuje automatyczną utratą przez grupę statusu podatnika. Zmiany mają dotyczyć także - z ograniczeniem - rozliczeń zakumulowanych strat sprzed wejścia do grupy.

Podatkowe Grupy VAT

Resort finansów chce także, żeby jak najszerzej dostępne były Podatkowe Grupy VAT. Już od stycznia przyszłego roku chcemy otworzyć je nie tylko na firmy, które spełniają warunki grupowania w CIT, ale szerzej, na grupy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W grupie VAT już od stycznia przyszłego roku nie będzie limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Dodatkowo zmniejszymy kryterium udziałowe, które wyniesie tylko 50 proc., a nie, tak jak w Grupach CIT 75 proc. – poinformował.

Zaznaczył, że kolejny komponent projektu to stworzenie warunków do tego, aby strategiczny inwestor miał możliwość szybkiego otrzymania informacji o podatkowych konsekwencjach planowanej inwestycji. Taką informację dostanie od przyszłego roku w Ministerstwie Finansów w Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, w formie "Interpretacji 590" - powiedział. Zauważył, że obecnie zgromadzenie informacji o podatku od planowanych inwestycji trwać może wiele miesięcy.

Wzorem krajów takich jak Włochy, Węgry, czy Słowacja chcemy udostępnić kluczowym inwestorom specjalną ścieżkę obsługi. Minister finansów będzie wydawać Interpretacje 590. To będzie jedna wiążąca administrację opinia o wszystkich podatkowych skutkach zainwestowania w Polsce - powiedział. Według wiceministra będzie ona "listem żelaznym", który da inwestorowi nie tylko najwyższą ochronę, ale również wysoki prestiż i rangę porozumienia.

Zgodnie z informacją MF, Interpretacja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu umowy z inwestorem, będzie obowiązywała przez 5 lat od daty jej wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania.