Duda podkreślał, że w centrum działań samorządu terytorialnego zawsze powinien być człowiek, bo jest to "służba mieszkańcom, służba ludziom w absolutnie pełnym i ścisłym tego słowa znaczeniu".

Reklama

Zaznaczył, że osoby wchodzące w skład Rady do spraw Samorządu Terytorialnego posiadają doświadczenie oraz zaufanie lokalnych społeczności i swoich współpracowników.

Jesteście w stanie docenić to, co zostało przez centralną władzę ustawodawczą dobrze przygotowane, przyjęte (...), a jednocześnie jesteście w stanie powiedzieć, gdzie są niedostatki, co należałoby zmienić, co poprawić i to jest dla mnie kwintesencja tego, co można zrobić w ramach działalności urzędu Prezydenta RP i Kancelarii - powiedział zwracając się do członków Rady.

Rada "wyrocznią"

Duda zaznaczył również, że Rada ma być dla niego nie tylko ciałem doradczym, ale także swoistą "wyrocznią" w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego.

Chciałbym, abyście rozmawiali otwarcie o problemach. Jestem zwolennikiem mówienia nawet najtrudniejszej prawdy, dlatego że jesteśmy w stanie budować Rzeczpospolitą opartą na dobrze wykonanych fundamentach - powiedział prezydent pod adresem osób zasiadających w Radze.