Projekt wsparcia najuboższych odbiorców energii ma zawierać definicję tzw. wrażliwego odbiorcy. Pracuje nad nią specjalny zespół utworzony w lutym przy resorcie klimatu. Ubóstwo energetyczne będzie prawdopodobnie określane za pomocą czterech kryteriów, jednym z nich ma być relacja wydatków na prąd do dochodu gospodarstwa domowego (powyżej 10 proc.). Na początku roku minister klimatu Michał Kurtyka sugerował, że może powstać jeszcze jedna, niższa taryfa na prąd, która mogłaby obejmować część odbiorców wybranych ze względu na kryterium dochodowe. Dziś prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza zasadniczo jedną taryfę dla wszystkich gospodarstw domowych (G).

Reklama

Czytaj więcej w środowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej>>>