Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadza ona m.in. zmiany dotyczące kalendarza szczepień przeciw COVID-19 oraz dotyczące warunków rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego.

Reklama

Zgodnie z nowelizacją rejestrować się na szczepienia przeciwko COVID-19 będą mogły osoby w wieku 16-17 lat, konkretnie urodzone w latach 2003-2004 oraz w 2005 r., które ukończyły 16. rok życia.

Szczepienia na koronawirusa

W noweli zapisano też, że osoby, które przeszły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 będą mogły się zaszczepić przeciw COVID-19 po 30 dniach od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa. Oznacza to skrócenie czasu między otrzymaniem pozytywnego wyniku testu a możliwością szczepienia. Dotąd osoby, które przeszły COVID-19 mogły się zaczepić nie wcześniej niż 3 miesiące po otrzymaniu pozytywnego wyniku.

Reklama

Wprowadzono też przepis, zgodnie z którym do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny. Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, jest skierowanie wystawione: po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego lub przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących szczepień, które wejdą w życie z dniem 17 maja 2021 r., czyli w poniedziałek.