Dane GUS potwierdzają trend, jaki opisaliśmy w DGP - efektem pandemii jest duży spadek urodzeń. W styczniu 2020 r. pojawiło się na świecie 33,2 tys. młodych Polaków; teraz ponad 7 tys. mniej. Dane te są jeszcze bardziej pesymistyczne niż opisywaliśmy w lutym, opierając się na wstępnych danych z systemu PESEL.
Reklama