Jakie działania związane ze spodziewanym napływem cudzoziemców do naszego kraju podejmuje resort spraw zagranicznych?
Skupiamy się w dużej mierze na działaniach dotyczących pandemii i tego, co będzie po niej. I tak np. spodziewamy się, że gdy tylko zacznie się ona zbliżać ku końcowi, ruszy gospodarka. Zakładamy, że ruch graniczny będzie nawet dwukrotnie większy w stosunku do tego, co było przed pandemią. Dlatego, tam gdzie to możliwe i pożądane z punktu widzenia interesów państwa, chcemy skrócić czas na wydanie wizy na wjazd do Polski.
Jak ta procedura obecnie przebiega?
Reklama
Cudzoziemiec, który chce wjechać do Polski, zainteresowany jest uzyskaniem wizy w krótkim czasie. Aby ją otrzymać, konieczne jest chociażby np. umówienie się w konsulacie na złożenie wniosku, poczekanie na decyzję czy jej odebranie. Poza minimalnym, ale jednocześnie niezbędnym czasem potrzebnym na analizę wniosku wizowego i podjęcie decyzji, co jest usprawiedliwione specyfiką samej procedury i jej wagą dla bezpieczeństwa kraju, zróżnicowany jest zakres dostępu do usług wizowych w polskich konsulatach na świecie. W niektórych regionach cudzoziemcy napotykają ogromne trudności w umówieniu się na złożenie wniosków wizowych. W efekcie samo oddanie dokumentów w konsulacie przez cudzoziemca, który chce uzyskać zgodę na wjazd do Polski, trwa nieraz kilka tygodni.
Dlaczego to tak długo?
Terminy spotkań są tak odległe, bo z jednej strony – konsul musi dzielić...