Przygotowywany cyklicznie co dwa lata i opublikowany Raport OECD, w sposób wyważony przedstawia ocenę stanu polskiej gospodarki. Zaprezentowana w nim prognoza zakłada, że spadek PKB w 2020 r. będzie niższy (-3,5 proc. PKB) od naszych założeń budżetowych (-4,6 proc. PKB). Natomiast w kolejnych latach PKB wzrośnie (o 2,9 proc. w 2021 r. i 3,8 proc. w 2022 r.) - przekazał w piątek PAP Kościński.

Reklama

Jak dodał, prognoza jest zbieżna z rynkowymi. Możemy się zatem spodziewać, że Polska będzie jednym z krajów najmniej dotkniętych gospodarczo przez kryzys wywołany pandemią - ocenił minister.

Kościński przekazał, że OECD wskazuje, iż Polska nie powinna zbyt wcześnie zacieśniać polityki fiskalnej, bo może to przeszkodzić w powrocie na ścieżkę wzrostu.

Kościński zgadza się z opinią OECD

W swoich prognozach OECD zauważa i chwali działania naszego państwa podejmowane zarówno w sferze polityki fiskalnej jak i monetarnej, które zapobiegły głębszej recesji w 2020 r. Według organizacji działania mające na celu ochronę dochodów, miejsc pracy i płynność firm w sposób skuteczny przyczyniły się do wsparcia polskiej gospodarki - tłumaczył minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Kościński zgadza się z opinią OECD, "że polityka fiskalna wspierająca ożywienie gospodarcze i tym samym minimalizująca negatywne skutki wynikające z pandemii jest nadal potrzebna". W związku z tym wycofanie impulsu fiskalnego będzie możliwe dopiero w momencie, gdy ożywienie gospodarcze będzie trwałe - wskazał.

Zauważył także, że w raporcie podkreślono rolę inwestycji publicznych w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią, "co jest zbieżne ze stanowiskiem polskiego rządu oraz opinią MFW".

W piątek w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dot. raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - tzw. Przeglądu Gospodarzącego Polski, w którym uczestniczyli minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin i sekretarz generalny OECD Angel Gurria.

Zdaniem sekretarza generalnego OECD "Polska prawdopodobnie wyjdzie z kryzysu COVID-19 mniej poturbowana niż wiele innych krajów dzięki sile swojej gospodarki". Cytowany w piątkowym komunikacie OECD Gurria, zwrócił uwagę, na szybką reakcję Polski na pandemię i podjęcie działań zapobiegających skutkom COVID. Jednak reformy mające na celu sprostanie długotrwałym wyzwaniom są teraz jeszcze bardziej istotne, jeśli Polska ma powrócić do tempa wzrostu poziomu życia obserwowanego w ostatnich latach - podkreślił.

Reklama

Recesja może mieć bardziej długotrwałe konsekwencje

W raporcie dot. Polski OECD stwierdza, że "chociaż szybkie wsparcie rządowe uchroniło firmy i gospodarstwa domowe przed najgorszym do tej pory szokiem gospodarczym, tempo wychodzenia z pandemii jest niepewne, a recesja może mieć bardziej długotrwałe konsekwencje". Jak zaznaczyli analitycy, w szczególności kryzys dotknął m.in. słabsze regiony i małe firmy. W ocenie OECD inwestowanie w "bardziej ekologiczną i sprawiedliwszą gospodarkę" wzmocni nasz kraj przy wychodzeniu z kryzysu związanego z COVID-19.

Jak wskazano w raporcie, mimo wzrostu zakażeń COVID-19, raport prognozuje "stosunkowo łagodny spadek PKB" w Polsce o 3,5 proc. w 2020 r., po którym nastąpi odbicie o 2,9 proc. w 2021 r. i 3,8 proc. w 2022 r.

OECD jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1961 r. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r. Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych.