W takich warunkach zmieniło się także podejście dużych przedsiębiorstw do realizacji zadań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają szczególną rolę i misję do spełnienia w tym zakresie. PSE, jako krajowy operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego, realizują swoją działalność na terenie ponad 1000 polskich gmin, zapewniając stabilne i nieprzerwane dostawy prądu do wszystkich regionów Polski. By efektywnie zarządzić działaniami społecznymi i zapewnić jak najszybsze wsparcie lokalnym partnerom, PSE postawiły na wdrożenie systemowych programów pomocowych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne odpowiadają za stabilną i bezpieczną pracę całego systemu elektroenergetycznego w naszym kraju. – Dbamy, by energii elektrycznej zawsze, w każdej minucie każdej doby przez cały rok, było dokładnie tyle, ile potrzeba w danej chwili. Zarządzamy również prawie 15 tys. km linii najwyższych napięć, którymi moc z elektrowni jest przesyłana na duże odległości, a potem trafia do mniejszych sieci dystrybucyjnych i w końcu do odbiorców: naszych domów, biur, fabryk, szkół czy szpitali – wyjaśnia Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.

Spółka buduje także nowe linie najwyższych napięć. W ciągu najbliższych pięciu lat przybędzie ich blisko 3 tys. km. – Zależy nam, by mieszkańcy gmin, w których znajduje się nasza infrastruktura, rozumieli potrzebę takich inwestycji, a jednocześnie chcemy jako spółka angażować się w życie społeczności i je wspierać – mówi Ada Konczalska.

PSE mają w tym doświadczenie – w 2019 roku uruchomiły pierwszą edycję konkursu grantowego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Jest skierowany do gmin, w których istnieje lub powstaje infrastruktura PSE. – Opiera się na popularnej idei budżetu partycypacyjnego. Lokalne instytucje, samorządy oraz organizacje pozarządowe, mogą zgłaszać projekty z zakresu m.in. ochrony środowiska, zdrowia czy edukacji. Jeżeli projekt spełnia wymagania, PSE dofinansują jego realizację – wyjaśnia Szymon Kostiuk, koordynator konkursu. W pierwszej edycji takie wsparcie otrzymały inicjatywy w prawie 80 gminach w całej Polsce. Z ich efektów korzysta ponad 110 tys. osób.

W związku z pandemią trzeba było jednak działać elastycznie i zmienić priorytety. Podjęto dodatkowe działania, które pomogły lokalnym partnerom firmy dostosować się do nowej rzeczywistości. – Od wybuchu epidemii współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, by w porozumieniu z nim przekazać darowizny pieniężne i rzeczowe dla wojewódzkich i powiatowych szpitali oraz instytucji sanitarnych – mówi Kostiuk. Trafiły do nich m.in. respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, monitory funkcji życiowych pacjentów czy profesjonalny sprzęt do czyszczenia powierzchni. Jeden z partnerów PSE – Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli – otrzymała specjalistyczne auto do przewożenia testów oraz izolatorów RNA. Dzięki temu można było przyspieszyć prowadzenie badań u pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19. PSE zainicjowały także akcję #DajemyGminomMoc, przekazując do ponad 40 samorządów środki ochrony osobistej w postaci jednorazowych i wielorazowych maseczek, przyłbic oraz kombinezonów ochronnych.

Niezależnie od tego wsparcia spółka zamierza kontynuować program „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. W tym roku zmieniły się jednak jego założenia – tak jak w poprzedniej edycji będzie on skierowany do gmin, ale dofinansowane będą w pierwszej kolejności te projekty, które pomogą w ograniczeniu skutków epidemii.

– W 2020 r. do gmin z terenów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych PSE wraca program dobrosąsiedzki „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. W tym roku inicjatywa obejmie ponad 80 wiejskich i miejskich gmin. Z uwagi na epidemię koronawirusa i ograniczenia, jakie narzuca ona na samorządy, PSE zmieniły formułę akcji i rodzaj wspieranych projektów. Uczestnicy programu będą mogli starać się o dofinansowanie działań, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców w warunkach pandemii, np. poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań sanitarnych w przestrzeni publicznej – dodaje Szymon Kostiuk.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl

Materiały prasowe

Czytaj również:

Działania GAZ-SYSTEM związane z pandemią

Biznes bliżej ludzkich spraw