Anita Wojtaś-Jakubowska z Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl

Podejście pracodawców do studiów wirtualnych w ostatnim czasie wyraźnie się zmieniło. Do niedawna były one traktowane z nieufnością, która często wynikała z niewiedzy. Studiowanie przez Internet było zjawiskiem nowym, wykorzystywanym przez nielicznych – dlatego pojawiało się wokół niego wiele stereotypów. Mylne przekonania dotyczące np. braku jakiejkolwiek kontroli nad postępami studenta mogły obniżać wiarygodność kandydata w oczach pracodawcy. W ostatnich latach znacząco zmieniła się jednak sytuacja na rynku pracy. W tej chwili najcenniejsze dla pracodawców jest doświadczenie zawodowe i konkretne umiejętności. Rodzaj i tryb ukończonych studiów nie są aż tak istotne, zwłaszcza na pierwszych etapach procesu rekrutacji.

Zmiana ta wiąże się też ze wzrostem poziomu wiedzy na temat e-learningu. Pracodawcy doceniają absolwentów uczelni wirtualnych nie tylko ze względu na zdobyty dyplom, ale też za szereg kompetencji, które są niezbędne, by z sukcesem ukończyć takie studia. Przyswojenie wiedzy na podstawie materiałów dostępnych on-line, bez codziennego kontaktu z uczelnią, wymaga wielkiej systematyczności, samodyscypliny, uporu i cierpliwości w osiągnięciu wyznaczonego celu. Absolwenci wirtualnych uczelni są postrzegani jako osoby otwarte na nietypowe rozwiązania oraz zaznajomione z nowoczesnymi technologiami. Dodatkowo e-learning umożliwia elastyczne ustalanie godzin nauki, dzięki czemu słuchacze takich studiów mogą swobodnie łączyć studiowanie z pracą i zdobywaniem doświadczenia. To ważny argument na korzyść tej formy nauki.