W październiku ubiegłego roku rząd przyjął strategię rozwoju rynku kapitałowego. Dokument identyfikuje najważniejsze bariery w rozwoju rynku i proponuje rozwiązania, które mają pomóc je pokonać. Celem projektu jest także poprawa dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, poprzez m. in. obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału.

Reklama

Za jej wdrożenie ma być odpowiedzialny specjalny pełnomocnik. Z ustaleń DGP wynika, że dzisiaj został nim Tony Repa (tak się przedstawia). Prywatnie znajomy ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i jego doradca, gdy ten był wiceministrem rozwoju. Repa jest Brytyjczykiem polskiego pochodzenia. Nie udało nam się ustalić, czy będzie jednocześnie wiceministrem finansów. Strategia zakładała, że pełnomocnik nim będzie.

Z jego profilu na portalu Linkedin wynika, że w latach 1991-1994 był doradcą ministra przekształceń własnościowych. W tym czasie szefami tego resortu byli Tomasz Gruszecki, Janusz Lewandowski oraz Wiesław Kaczmarek. Jak sam pisze, był jednym z dwóch starszych doradców UE, którzy trafili do Polski w ramach programu PHARE. W ministerstwie zajmował się m.in. projektem prywatyzacji "w kluczowych sektorach, w tym w energetyce" oraz stworzeniem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które były elementem powszechnego programu prywatyzacji.

Później pracował w branży bankowej, m.in. w Chase Manhattan Bank (obecnie JP Morgan) i polskim oddziale banku HSBC. Następnie zajmował się doradztwem finansowym.

- W kręgach rządowych pojawił się wraz z Tadeuszem Kościńskim, gdy ten wszedł do rządu na stanowisko wiceministra rozwoju. Znają się z Repą z czasów londyńskich - mówi nam osoba z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego.

Repa jest absolwentem uniwersytetu w Leeds, skończył też kurs MBA na Uniwersytecie Kalifornijskim. W czasie wymiany studenckiej w drugiej połowie lat 70. uczył się także języka arabskiego na uniwersytecie w Kuwejcie.