Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu listopada 2019 r. wyniosła 849,6 tys. wobec 840,5 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 950,5 tys. przed rokiem.

Reklama

Na początku grudnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. w listopadzie 2019 r. wobec 5 proc. w październiku br., powołując się na dane z urzędów pracy. Liczba bezrobotnych wynosiła 850,7 tys. osób na koniec listopada, tj. wzrosła o 10,2 tys. m/m (1,2 proc.) i wynosiła o ok. 100 tys. mniej niż w listopadzie 2018 r (spadek o 10,5 proc.).

Według projektu przyszłorocznego budżetu, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. wyniesie 5,5 proc., a na koniec 2020 r. - 5,1 proc. wobec 5,8 proc. z końca 2018 r.