Projekt ustawy budżetowej rząd przyjął wcześniej we wrześniu. Zgodnie jednak z zasadą dyskontynuacji parlament kolejnej kadencji nie może pracować nad projektami, które zostały wniesione w czasie poprzedniego Sejmu i nie zostały uchwalone.

Reklama

Projekt budżetu na przyszły rok - tak jak ten wrześniowy - zakłada, że dochody i wydatki państwa będą takie same. Oznacza to, że budżet będzie zrównoważony.

Dochody i wydatki mają wynieść po ok. 435,3 mld zł - mówił w poniedziałek na konferencji po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu tłumaczył, że w projekcie budżetu dokonano zmian m.in. zwiększono wydatki na służbę zdrowia.

W obliczu zawirowań, które wokół nas mają miejsce, brexit, spowolnienie w strefie euro, czy spory handlowe pomiędzy Chinami a USA, które prowadzą do pewnych perturbacji gospodarczych na świecie, tworzą taką sytuację, że dzisiaj ten stabilny, zrównoważony budżet daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa na rok 2020 - ocenił premier.

Reklama

Morawiecki zapewnił, że projekt zakłada programy socjalne, jakie obiecywał rząd, m.in. 500 plus, trzynaste emerytury. W tym budżecie znajdują się projekty dla młodych ludzi, czyli bez podatku PIT do 26. roku życia, obniżony PIT z 18 do 17 proc. dla 24 mln ludzi - dodał.

Premier: Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie wypłaty 13. emerytury

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie corocznej wypłaty 13. emerytury. W 2020 r. koszt wypłaty świadczenia wyniesie ok. 11,75 mld zł.

Tzw. 13. emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie (w 2020 r. będzie to 1200 zł). Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Świadczenie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Źródłem finansowania mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa. W 2020 r. świadczenie obejmie ok. 9,8 mln świadczeniobiorców. Koszt jego wypłaty w 2020 r. wyniesie ok. 11,75 mld zł.