Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił przystąpić do sprawy i poprosił o czas na zapoznanie się z aktami.

Reklama

Strona powodowa podtrzymała chęć unieważnienia kwestionowanej umowy kredytowej w całości. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości licząc, że orzeczenie sądu pozwoli uzupełnić umowę.

Obie strony przychyliły się do wniosku o odroczenie z powodu przystąpienia RPO. Nowy termin rozprawy to 3 stycznia 2020 r.

Państwo Dziubakowie wzięli kredyt hipoteczny na 40 lat. Bank dał im kredyt w złotych, ale był on indeksowany (przeliczany) we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcy wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie o unieważnienie umowy z uwagi na nieuczciwe - w ich opinii - postanowienia dotyczące mechanizmu indeksowania. Twierdzili, że postanowienia te były niezgodne z prawem, ponieważ umożliwiały bankowi jednostronne i dowolne określanie kursu walut. Podnosili, że bank jednostronnie określa saldo kredytu, a także wynik przeliczenia raty kredytu w obcej walucie na kwotę w walucie polskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do TSUE o wykładnię unijnego prawa w sprawie warunków umów konsumenckich uznanych za nieuczciwe.

Reklama

3 października br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał korzystną opinię ws. kredytu państwa Dziubaków.

W komunikacie prasowym TSUE podało, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Według Trybunału, prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.