Jednocześnie Stowarzyszenie wezwało NB Tricity do zapłaty kary umownej w wysokości 8 054 581,2 zł z tytułu odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisma i wniosło o niezwłoczne zabezpieczenie majątku nabytego przez Stowarzyszenie w ramach Etapu I realizacji umowy, poinformowano.

Reklama

W efekcie NB Tricity podjęła decyzję w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, podano także.

"Decyzja o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości [...] podjęta została ze względu na to, że wskutek: (i) odstąpienia przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot od umowy 'Świadczenie polegające na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S' składającego się 4 080 rowerów czwartej generacji z napędem elektrycznym i 660 stacji rowerowych, [...], (ii) nałożenia przez Stowarzyszenie kar umownych w łącznej wysokości 22 187 259 zł, [...] spółka zależna stała się niewypłacalna, gdyż utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Decyzja o konieczności złożenia wniosku o upadłość wynika także z braku możliwości zawarcia układu z wierzycielami" - czytamy w komunikacie.

Nextbike Polska posiada 100% udziałów w spółce NB Tricity. Ze względu na strukturę powiązań kapitałowych wyniki finansowe NB Tricity mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe spółki, zastrzeżono.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.