Czwartkowy "Super Express" napisał, że urzędnicy nie nadążają z rozpatrywaniem wniosków o świadczenie 500 plus. Gazeta podaje, że w niektórych województwach leżą nierozpatrzone dokumenty nawet za 2016 rok. "SE" tłumaczy, że problem dotyczy tych rodzin, w których jeden z rodziców pracuje poza granicami Polski. "Olbrzymi bałagan powstał, gdy urzędy wojewódzkie przejęły koordynację programu od urzędów marszałkowskich" – podkreślono. Gazeta zaznacza, że tylko w urzędzie w Białymstoku wszystkie wnioski są rozpatrywane na bieżąco i nie ma zaległych spraw.

Reklama

Do artykułu odniosło się w czwartek ministerstwo rodziny. W oświadczaniu przesłanym PAP resort zapewnia, że wbrew tytułowi artykułu wypłaty świadczenia 500 plus w ramach koordynacji nie są zagrożone, bo świadczenia wypłacane są z wyrównaniem od momentu złożenia wniosku. "Nie jest prawdą, że jedynie Podlaski Urząd Wojewódzki rozpatruje sprawy dot. 500 plus na bieżąco, ponieważ sprawy zaległe, przejęte od marszałków, zostały zakończone również w województwach opolskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim oraz małopolskim (wbrew sugestiom autora)" – podkreśliło MRPiPS.

W oświadczeniu wskazano, że przejętych spraw zaległych było 116 tys. z zakresu świadczenia 500 plus (dodatkowo ponad 115 tys. spraw z zakresu świadczeń rodzinnych), obecnie zakończonych jest ponad 85 proc. spraw, a 15 proc. spraw czeka na dostarczenie decyzji o wysokości przyznanych świadczeniach za granicą w związku z brakiem pierwszeństwa po stronie polskiej.

Resort dodaje, że wnioski pozostałe do rozpatrzenia dotyczą spraw, w których pierwszeństwo do wypłaty świadczeń jest w państwie zatrudnienia drugiego rodzica za granicą i urząd czeka na dostarczenie przez wnioskodawcę decyzji zagranicznej. "W nowym okresie zasiłkowym sprawy są rozpatrywane na bieżąco wraz ze sprawami zaległymi, a tym samym nie jest prawdą, że wpływ wniosków na nowy okres zasiłkowy spowoduje wzrost zaległości" – zapewnił resort.

MRPiPS podkreśliło, że w każdym przypadku spraw transgranicznych wniosek powinien być złożony w Polsce i w instytucji zagranicznej. Obecnie w ramach programu "Rodzina 500 plus" świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Według szacunków resortu ze wsparcia może skorzystać ok. 6,8 mln dzieci.

Reklama