"W związku z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytuacji Banku powstał szum medialny, który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku. W wyniku tego notowania akcji Banku uległy znacznej przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku" - napisano w raporcie. Chodzi o teksty "Gazety Wyborczej" i "Financial Times", które napisały, że Leszek Czarnecki zawiadomił prokuraturę o złożeniu mu przez przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego propozycji korupcyjnej w zamian między innymi za przychylność regulatora dla procesu restrukturyzacji Getin Noble Banku

Reklama

"Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne niezależne od banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientów, a wykonywane przez Bank operacje przebiegają sprawnie" - dodano. Getin podał, że na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji nie mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wyniki i sytuację finansową, jak również na realizację zaktualizowanego programu postępowania naprawczego i planu ochrony kapitału.

Idea nie wyklucza fuzji z Getinem

"W ramach podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, bank rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku, co – poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem zarządu banku" - napisano w komunikacie Idea Banku. Instytucja podała, że kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bankiem.

Idea Bank poinformował w raporcie, że jego zarząd jest w trakcie uzgodnień Planu Ochrony Kapitału z UKNF, a do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał nie został on zatwierdzony.

Reklama