Przed rokiem takie firmy zanotowały wzrost sprzedaży sięgający 4,0 proc. liczony w cenach stałych.

Reklama

Jak informuje urząd, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu tego roku była wyższa niż przed rokiem o 6,7 proc. (wobec wzrostu o 6,9 proc. w sierpniu ubiegłego roku). Natomiast w porównaniu z lipcem miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2 proc.

Z kolei od stycznia do końca sierpnia tego roku wzrost sprzedaży detalicznej, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wyniósł 6,8 proc. wobec wzrostu o 7,1 proc. zanotowanego w 2017 r.

Według GUS w sierpniu wyższy niż przeciętny wzrost sprzedaży odnotowano w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 7,7 proc.), jak również w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (o 6,9 proc.).

Z danych GUS wynika, ze spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" wysoki wzrost w sierpniu wykazały podmioty z grup: "tekstylia, odzież, obuwie" (o 15,9 proc.); "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 11,6 proc.) oraz "meble, rtv, agd” (o 9,1 proc.).