W poniedziałkowych negocjacjach w Katowicach uczestniczy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który przed rozmowami poinformował o przekazaniu stronie społecznej nowego projektu porozumienia, uwzględniającego - jak ocenił - postulaty strony społecznej. Po 13.00 rozpoczęły się rozmowy, których podstawą jest przedstawiony przez wiceministra projekt.

Reklama

Po ponad czterech godzinach negocjacji w rozmowach ogłoszono przerwę, podczas której przedstawiciele spółek nieoficjalnie poinformowali, że - po uwzględnieniu kolejnych związkowych poprawek - ustalono treść przyszłego porozumienia, pozostawiając jego parafowanie decyzjom organizacji związkowych. Wcześniej poparcie dla porozumienia deklarował np. związek Sierpień 80, a zastrzeżenia zgłaszali m.in. przedstawiciele Solidarności i Kadry.

Jeszcze w poniedziałek ma okazać się, które związki zdecydują się na poparcie wynegocjowanego porozumienia, a które nie zgodzą się na zaproponowane w dokumencie warunki. Podpisywanie porozumienia przez związki, zgłaszające taką gotowość, ma rozpocząć się po trwającej w poniedziałek przed 18.00 przerwie w negocjacjach.

Propozycja zarządów spółek oraz resortu energii zakładała, że obowiązujący w holdingu układ zbiorowy pracy miałby zostać rozwiązany, a pracownicy KHW przyjmą zasady wynagradzania obowiązujące w Grupie, co dla dużej części górników z holdingu może oznaczać podwyżki. Natomiast górnicy z PGG mają otrzymać jednorazowe świadczenie, na którego wypłatę pozwalają lepsze od zakładanych wyniki spółki.

W załączniku do projektu porozumienia, którego treści na razie nie ujawniono, miały być także zawarte uzgodnienia dotyczące katowickiej kopalni Wieczorek, gdzie kończą się złoża węgla, oraz ruchu Śląsk (rudzka część kopalni Wujek), gdzie wydobycie było w ostatnich latach nieopłacalne. Docelowo majątek tych kopalń miałby trafić do spółki restrukturyzacyjnej.

Zgodnie z intencją resortu energii, połączenie KHW i PGG, w formie zbycia majątku holdingu na rzecz Grupy, miałoby nastąpić na początku kwietnia. Powstanie wówczas największa górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach. Planowana jest restrukturyzacja 2,5-miliardowego zadłużenia KHW oraz dokapitalizowanie powiększonej PGG przez inwestorów kwotą ok. 1 mld zł. Docelowo, po restrukturyzacji, firma miałaby trafić na giełdę.