NBP zwraca uwagę, że nasza gospodarka ma silne fundamenty i dużą stabilność makroekonomiczną. Wzrost jest stabilny, deficyt na rachunku bieżącym zmniejszył się w ostatnich latach, a rezerwy dewizowe NBP pozostają na wysokim poziomie.

Reklama

Bank centralny przypomina, że w ubiegłym roku z Polski zdjęto procedurę nadmiernego deficytu. Ponadto, przyszłoroczny budżet nie prowadzi do wzrostu nierównowagi finansów publicznych. NBP przewiduje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB ukształtuje się na poziomie zbliżonym do założonego w ustawie, czyli 2,8 procent.

Narodowy Bank Polski zwraca uwagę, że deflacja w naszym kraju jest przejściowa i nie wywołuje negatywnych skutków. Ponadto, wybrani przez Senat członkowie Rady Polityki Pieniężnej oraz kandydaci zgłoszeni przez posłów nie wskazują na chęć zmiany dotychczasowej strategii polityki pieniężnej. Natomiast sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany i zarządzany.

NBP zapowiada również sprzeciw wobec rozwiązań, które mogą wywierać negatywny wpływ na wzrost akcji kredytowej oraz bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez obywateli na rachunkach bankowych. Uważa też, że należy poszukiwać takich rozwiązań problemu hipotecznych kredytów walutowych, które nie naruszą stabilności sektora finansowego i możliwości prowadzenia zrównoważonej polityki gospodarczej.

Reklama

W piątek agencja ratingowa Standard&Poor’s obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski o jeden stopień - z A- do BBB+. Nowa ocena ma tak zwaną negatywną perspektywę, co oznacza prawdopodobieństwo jej kolejnej obniżki w ciągu dwóch lat. W uzasadnieniu swojej decyzji agencja ratingowa napisała między innymi, że w Polsce "została naruszona równowaga instytucjonalna". Zwrócono między innymi uwagę na zmiany w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym, mediach publicznych i służbie cywilnej.