Ubezpieczeni będą mogli przenieść składki z ZUS do OFE lub z OFE do ZUS od 1 kwietnia do końca lipca tego roku.

Reklama

W 2014, kiedy zapadła decyzja o przekazaniu - co do zasady - składek do ZUS, oszczędzanie na emeryturę nadal w OFE zadeklarowało około 2,5 miliona ubezpieczonych. Obecnie ubezpieczeni będą mogli zweryfikować swoje decyzje.

- Może na nie wpłynąć także fakt , że Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją zakaz reklamy OFE - podkreśla wiceminister Zieleniecki.

Marcin Zieleniecki podkreśla, ze czynnikiem racjonalności decyzji o powrocie do OFE lub pozostaniu w ZUS może być także ocena wyników finansowych OFE w ostatnich latach.

Reklama

Przeniesienie składek z OFE do ZUS było jednym z najważniejszych zarzutów wobec koalicji PO-PSL. Przez część polityków ówczesnej opozycji było to określane mianem "skoku na OFE" . Trybunał Konstytucyjny jednak uznał, że nie naruszyło to konstytucyjnych praw ubezpieczonych.