Podczas spotkania przedstawiciele banków, które udzielały kredytów we frankach, wypowiedzą się, w jaki sposób gwałtowny skok kursu waluty i ujemne stopy procentowe w Szwajcarii wpłyną na sytuację instytucji finansowych i ich kredytobiorców.

Z kolei premier Ewa Kopacz zleciła zbadanie działań banków w kontekście zmian kursów franka. Szefowa rządu zwróciła się do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie działania banków w sytuacji zmian stóp procentowych franka szwajcarskiego. Celem jest sprawdzenie, czy działania te nie naruszają interesów kredytobiorców-konsumentów. Premier Ewa Kopacz zleciła też przewodniczącemu KNF i ministrowi finansów poruszenie tego tematu na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej.

Wiktor Patena z Towarzystwa Ekonomistów Polskich uważa, że banki powinny brać pod uwagę los kredytobiorców, zadłużonych w szwajcarskiej walucie. Ekspert podkreśla, że leży to też w interesie banków. - To system naczyń połączonych. Jeśli frankowicze będą mieli problem z wypłacalnością to w dłuższej perspektywie będzie miało to wpływ na kondycję finansową instytucji, które takiego kredytu udzieliły - podkreśla Wiktor Patena. Ekonomista liczy, że banki w miarę możliwości pomogą zadłużonym. Jednym ze sposobów jest pełne uwzględnienie stóp procentowych w Szwajcarii. - To miałoby wpływ na wysokość i obniżenie raty kredytu - powiedział ekonomista.

Również analityk biura maklerskiego mBanku, Kamil Maliszewski uważa, że instytucje finansowe powinny wykonać krok w kierunku zadłużonych w szwajcarskiej walucie. Według eksperta na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o systemowym rozwiązaniu tego problemu, ale banki mogłyby zaproponować zadłużonym uwzględnienie ujemnego oprocentowania kredytów, co zmniejszyłoby raty.

Gość Polskiego Radia 24 dodał, że banki i kredytobiorcy znajdują się w podobnej sytuacji. Brak płynności na rynku nieruchomości powoduje, że licytowanie kredytobiorców i sprzedawanie mieszkań jest nierealne.

W dzisiejszym posiedzeniu wezmą udział między innymi przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.