Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. wzrosło o 2,7 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,9 proc.

Reklama

Jak podaje także GUS, w ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,6 proc. i wyniosło 4004,80 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w ujęciu miesięcznym o 0,1 proc. i wyniosło 5550,8 tys. osób.

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews uważało, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,8-0,9 proc. rok do roku w listopadzie, przy średniej na poziomie 0,88 proc.

Ekonomiści spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 3,0-4,1 proc. r/r, przy średniej na poziomie 3,57 proc. r/r (wobec 3,8-proc. wzrostu w październiku).