Komisja Nadzoru Finansowego ma poważne zastrzeżenia do przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o rencie dożywotniej. KNF uważa, że renta dożywotnia to produkt niebezpieczny dla emerytów, którzy przekazują swoje domy lub mieszkania różnym firmom w zamian za świadczenie, zachowując prawo przebywania w danej nieruchomości.

Reklama

Projekt resortu gospodarki zakłada, że renty dożywotnie będą oferowały firmy o kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 2 miliony euro. Paweł Sawicki z KNF ocenia, że nie jest to dobre rozwiązanie, bo Komisja nie ma zbyt dużych możliwości nadzorowania tych instytucji. Nie może przeprowadzać inspekcji i wydawać zaleceń takim firmom.

Zdaniem Pawła Sawickiego rentę dożywotnią powinny oferować tylko firmy ubezpieczeniowe, które juz znajdują się pod szerokim i dokładnym nadzorem KNF. Urzędnicy szczegółowo analizują ich działalność i sprawozdania finansowe, a w razie potrzeby mogą reagować, na przykład nakładając stosowne kary. Sawicki unika jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy projekt ustawy przygotowany przez resort gospodarki ma szansę na uchwalenie przez Sejm. Podkreśla jedynie, że zawiera on istotne wady.

Sejm w ubiegły piątek przyjął ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. W tym przypadku świadczenia będą wypłacane przez banki w zamian za wpis na hipotece nieruchomości. W odróżnieniu od renty dożywotniej, przy umowie odwróconego kredytu mieszkanie pozostaje własnością emeryta aż do jego śmierci.