Ten zawiera całościowy spis organizacji, który uzyskały status OPP przed 1 grudniem 2013 roku oraz tych, które wywiązały się w ustawowym terminie z obowiązku umieszczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności na stronie internetowej MPiPS.

Reklama

Aby skorzystać z możliwości odpisania 1 proc. podatku, wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać nazwę organizacji, po drugie jej numer KRS i po trzecie wyliczoną wcześniej kwotę 1 proc. podatku.

Ze statystyk wynika, że z roku na rok coraz więcej osób przekazuje 1 proc. podatku dochodowego na rzecz uprawnionych do korzystania z tego przywileju organizacji pożytku publicznego. W 2013 roku zdecydowało się na to 11,5 mln podatników, co organizacjom dało łącznie ponad 480 mln zł. Najchętniej wspierano przy tym Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - trafiło do niej 117 mln zł.

Możliwość przekazywania 1 proc. podatku wybranej OPP istnieje w Polsce od 2004 r. Początkowo podatnik sam dokonywał przelewu 1 proc. na konto wybranej organizacji. W 2008 r. procedurę tę uproszczono - teraz przekazania pieniędzy dokonują naczelnicy urzędów skarbowych, a podatnik jedynie zaznacza w zeznaniu podatkowym, kogo chce wesprzeć.