W tym roku po raz dwunasty zostaną przyznane Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. Kancelaria Prezydenta czeka na zgłoszenia nominacji do 22 kwietnia. Wręczenie nagród odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2 czerwca.
Reklama
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorcom, instytutom naukowo-badawczym, zespołom innowatorów i wynalazców. Jej celem jest uhonorowanie tych, którzy „wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój naszej gospodarki, budują jej pozytywny wizerunek w kraju i za granicą”. Przyznawana jest w pięciu kategoriach: innowacyjność, obecność na rynku globalnym, ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, zielona gospodarka, trwały sukces. Nagroda ma charakter honorowy.
Nominować do nagrody będą m.in. marszałkowie województw, a także instytucje, tj. Związek Banków Polskich czy Związek Powiatów Polskich. Nominujący mogą przedstawić po jednym kandydacie w każdej kategorii. Mają na to czas do 22 kwietnia. Spośród tych nominacji członkowie kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP wybiorą w tajnym głosowaniu po trzech (czterech w uzasadnionych przypadkach) kandydatów w każdej kategorii podczas posiedzenia 22 maja. To z tego grona wyboru laureatów nagrody dokona prezydent.
Przy okazji prezydent mianował członków nowej kapituły podczas uroczystości w ub. czwartek. Na trzyletnie kadencje do 21-osobowego grona trafili przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji publicznych oraz mediów, w tym redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Jadwiga Sztabińska.