W przypadku składki na ubezpieczenia społeczne wzrost wynika z wyższego prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (dziś 3746 zł). W efekcie składki na ubezpieczenia społeczne (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz na Fundusz Pracy wzrosną w 2014 r. w przypadku jednoosobowych firm o niemal 82 zł.

Reklama
Rośnie też kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego – w skali roku o ponad 96 zł.
– Podwyżka składek na ZUS oraz na NFZ spowoduje, że zwykłe miesięczne obciążenia przedsiębiorców z tytułu ubezpieczeń społecznych, wraz z dobrowolną składką chorobową, wzrosną o 15,48 zł – do 1042,46 zł. Z kolei w skali roku przedsiębiorca zapłaci łącznie prawie 185,76 zł więcej niż dotychczas. To podwyżka dokładnie o 1,5 proc. – wylicza Agata Szymborska-Sutton, analityk w Tax Care.
W przypadku rozpoczynających działalność, którzy przez dwa lata mają prawo do niższych składek, opłaty na ZUS wzrosły o 16,33 zł miesięcznie – do 431,18 zł.