To największa prywatyzacja w tym roku. Oferta publiczna obejmowała około 34 procent kapitału firmy. Skarb państwa nadal będzie dominującym udziałowce, ponieważ zachowa 50 procent udziałów w spółce.

Reklama

Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych. Jej udział w rynku wynosi 17 procent.
Spółka dostarcza energię elektryczną blisko 3 milionom klientów indywidualnych i biznesowych.


To 20. debiut w tym roku na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Od dziś jest na nim 448 firm.