Co piąta polska firma uważa ekspansję międzynarodową za największe strategiczne wyzwanie na najbliższe dwa lata.

Reklama

"W większym stopniu rozwijać biznes poza granicami Polski chcą przedstawiciele małych firm (46%) niż dużych (36%), jednak plany polskich przedsiębiorców na tle naszego regionu kształtują się bardzo optymistycznie. Podczas gdy 39% naszych firm planuje zaistnieć na rynkach zagranicznych, to w tych samych badaniach 23% czeskich i 38% węgierskich firm deklaruje chęć wychodzenia z biznesem poza swoje granice" - czytamy w raporcie.

Wśród polskich firm planujących rozwijanie biznesu za granicą dominują przedstawiciele sektorów: produkcyjnego (38%), FMCG (27%) i IT (12%). Podobnie wygląda sytuacja wśród Czechów, u których przedstawiciele tych samych branż planują ekspansję, zaś u Rosjan przeważają spółki energetyczne i produkcyjne.

"Głównym kierunkiem ekspansji polskich firm pozostaje wciąż Europa, w tym w szczególności kraje Unii Europejskiej. Tu firmy czują się pewniej i widzą mniejsze ryzyko biznesowe m.in. dzięki podobnemu otoczeniu regulacyjnemu czy stosunkowo niewielkim barierom kulturowym. Najważniejszymi krajami ekspansji dla polskich firm są przede wszystkim kraje sąsiedzkie - Czechy i Niemcy, ale także Rosja i Ukraina. Z drugiej strony w ostatnim okresie obserwujemy rosnące znaczenie także takich kierunków jak Azja i w nieco mniejszym stopniu Afryka" – powiedział dyrektor zarządzający City Handlowy Piotr Kosno, komentując wyniki raportu.

Badanie Citi zostało zrealizowane we wrześniu 2013 roku na próbie 1416 respondentów z 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Bliskiego Wschodu. W badaniu brali udział przedstawiciele kadry kierowniczej: prezesi, dyrektorzy finansowi lub dyrektorzy zarządzający. W ramach analizy, firmy zostały podzielone na dwie kategorie: małe firmy (73% próby) mające przychody do wysokości 35 mln USD rocznie i duże firmy (27% próby) posiadające przychody powyżej tej kwoty.

Reklama