Obecne cele Unii Europejskiej to tzw. "3x20": redukcja emisji CO2 o 20 procent, wzrost efektywności energetycznej o 20 procent i dwudziestoprocentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całym bilansie energetycznym. Wszystko do 2020 roku. Wicepremier Piechociński proponuje, by do tych celów dodać dwa nowe.

Reklama

To jest minimum 20% udział przemysłu energooszczędnego, niskoemisyjnego w PKB Unii Europejskiej i każdego kraju oraz ustabilizowanie, a do 2020 roku obniżenie cen energii - powiedział Piechociński. Wicepremier dodał, że możliwe byłoby to poprzez korzystanie z nowych niskoemisyjnych technologii oraz zmianę podejścia do opodatkowania energii.

Wydaje się, że stare myślenie o tym, że energia jest dobrem luksusowym i trzeba go na obłożyć akcyzą jest irracjonalne - dodał. Szef PSL przestrzegał także przed nieuczciwym protekcjonizmem w sektorze energii w Europie. W tym obszarze musi być jak najwięcej swobody gospodarczej i prostych mechanizmów rynkowych - powiedział.

Wicepremier przyjechał do Brukseli z okazji IV Europejskich Dni Węgla. Ich głównym przesłaniem jest apel o sprawiedliwą politykę energetyczno-klimatyczną w ramach poszerzonej debaty wokół celów unijnej polityki energetycznej do roku 2030.