Na wycofanie pozwoleń Parlament nie wyraził zgody podczas kwietniowej sesji. Komisja Europejska postanowiła walczyć do końca i tym razem odniosła sukces. Zdaniem Komisji Europejskiej wzrost liczby niewykorzystanych pozwoleń na emisję, spowodowany został nadmierną ich podażą,czego przyczyną było spowolnienie gospodarcze i ograniczeniem produkcji.

Reklama

Nowe zasady umożliwią Komisji Europejskiej wprowadzenie opóźnienia sprzedaży części praw do emisji, co wpłynie na wzrost cen węgla i zmusi przedsiębiorstwa do poszukiwania innych bardziej czystych źródeł energii. Zdaniem posła Konrada Szymskiego to nie dobra wiadomość dla Polski, bowiem nasz przemysł oparty na węglu emituje duże ilości CO2. Twierdzi, iż takie działanie może poważnie zakłócić konkurencję na wspólnym rynku.

Poseł Bogusław Liberadzki zauważył, że decyzja ta wpłynie na zwiększenie cen energii. Po raz kolejny - jak twierdzi - mamy do czynienia z próbą administracyjnego sterowania systemem, który miał być projektem opartym o reguły rynkowe.