Bruksela wielokrotnie zwracała na to Polsce uwagę. Ostatni raz w lutym wysyłając oficjalne pismo, wtedy też pozwała nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Reklama

Dyrektywa wodna nakłada na unijne kraje obowiązek przygotowania planów zarządzania gospodarką wodną. W Polsce powinno być kilka takich programów. Do tej pory Komisja Europejska nie była usatysfakcjonowana. Mówimy więc Polsce - uważamy, że plany dotyczące monitorowania wód muszą być poprawione - powiedział rzecznik Komisji Joe Hennon.

20. czerwca odbędzie się w spotkanie ekspertów z Polski i Komisji Europejskiej poświęcone tej sprawie. Bruksela podkreśla, że od przyszłego roku, kiedy zacznie obowiązywać już nowy, unijny budżet, będą obowiązywać surowsze zasady. Żaden kraj członkowski nie dostanie funduszy regionalnych, jeśli wcześniej nie udowodni, że wdrożył prawidłowo dyrektywę wodną.