Parlament Europejski nie zgodził się się na zmniejszenie pomocy dla najuboższych w latach 2014-2020. W przyjętym dziś budżecie posłowie nie wyrazili zgody na propozycję obniżenia kwoty dla Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Reklama

Posłowie chcą utrzymania kwoty trzech i pół miliarda euro i nie zgodzili się na obniżenie budżetu Funduszu o miliard euro co zaproponowały państwa członkowskie. Podczas debaty posłowie byli oburzeni faktem, że unijny budżet ma być obniżony o 3%, a pomoc dla osób najbiedniejszych zostać zmniejszona o 40 procent. Sytuacja taka jest ich zdaniem nie do przyjęcia. Pieniądze przeznaczone będą na żywność oraz odzież, czyli na podstawowe potrzeby najuboższych.

Powołany w ostatnim czasie Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zastąpi działający do tej pory program dystrybucji żywności, z którego korzystało aż 19 milionów Europejczyków, w tym 4 miliony Polaków. W ramach nowego funduszu państwa członkowskie będą mogły ubiegać się o środki finansowe na wsparcie krajowych programów pomocy.