W eurostrefie znów wzrosło bezrobocie i znów do rekordowych poziomów. Najnowsze dane podał unijny urząd statystyczny Eurostat.W krajach strefy euro bezrobocie wynosiło w styczniu 11,9 procent, o jedną dziesiątą procent więcej niż w grudniu. Obecnie w eurostrefie zatrudnienia niema 19 milionów ludzi. W skali całej Unii bezrobocie jest nieco mniejsze, wynosi10, 8 procent, to także minimalnie więcej niż w grudniu.

Reklama

Najwyższy odsetek ludzi bez pracy ma Grecja - 27 procent, zaraz potem jest Hiszpania 26,2 procent. W najtrudniejszym położeniu są ludzie młodzi, w skali Unii co czwarty młody dorosły nie ma pracy, w Grecji i w Hiszpanii - ponad połowa.

Według Eurostatu, w Polsce bezrobocie wynosi 10,6 procent; to nieco mniej od unijnej średniej. Statystycznie najmniej ludzi bez pracy jest w Austrii i w Niemczech. Jednocześnie w strefie euro spadła inflacja: wynosi 1,8 procent i po raz pierwszy od dwóch lat jest niższa od celu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny.