W lutym upadło w Polsce 76 firm, zatrudniających 4 i pół tysiąca osób. Z danych firmy Euler Hermes wynika, że w ciągu 2 pierwszych miesięcy tego roku w sumie zbankrutowało 166 przedsiębiorstw, czyli o 13 procent więcej niż w tym samym czasie roku poprzedniego.

W lutym upadały najczęściej firmy budowlane i przemysłowe. Autorzy raportu zwracają poza tym uwagę, że zbankrutowało również 8 spółek giełdowych.
W poprzednim miesiącu najboleśniej skutki zamykania zakładów pracy odczuwało województwo śląskie i dolnośląskie.

Wśród dziesięciu największych pod względem obrotów przedsiębiorstw, które zbankrutowały w lutym aż sześć to firmy budowlane. Trzy z nich specjalizują się w obiektach inżynierii lądowej i drogownictwie a dwie w pracach towarzyszących.