Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że polska gospodarka urosła w III kwartale o 1,8 proc.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym PKB w III kwartale wzrósł o 0,4 proc.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w III kwartale spadły o 1,5 proc. rok do roku, zaś popyt krajowy spadł o 0,7 proc. w ujęciu rocznym. Rynek spodziewał się, że inwestycje spadły o 1,5 proc. rok do roku, zaś popyt krajowy spadł o 0,6 proc. w ujęciu rocznym.

Poniżej składowe PKB za II kwartał 2012 r. i III kwartał 2012 r.:

III kw. II kw.

PKB 1,4 2,3 . spożycie ogółem 0,1 1,0 spożycie indywidualne 0,1 1,2 . nakłady na środki trwałe -1,5 1,3 . popyt krajowy -0,7 -0,4 wartość dod. brutto 1,4 2,1 przemysł 0,9 2,4 budownictwo -5,8 2,0.