Opublikowane wyniki są zbliżone do naszych oczekiwań i prognoz przygotowanych przez głównego ekonomistę BCC prof. Stanisława Gomułkę - ocenia ekspert ds. gospodarki, legislacji i lobbingu Business Centre Club Witold Michałek, komentując piątkowe dane GUS, według których Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w trzecim kwartale 2012 r. o 1,4 proc. rok do roku i 0,4 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Wyniki PKB uzyskane po trzech kwartałach br. są odmienne od prognoz przyjętych przez Ministerstwo Finansów na 2013 rok. Wskazują też, że dane za czwarty kwartał br. będą jeszcze słabsze, a w pierwszej połowie 2013 r. kondycja gospodarki stanie się jeszcze gorsza. To zaś oznacza konieczność nowelizacji budżetu i zakwestionowanie koncepcji resortu finansów, który nie przygotował +planu B+ na wypadek pogorszenia sytuacji gospodarczej - tłumaczy.

Korekta budżetu to zmiana założonych dochodów i wydatków, w tym skali inwestycji, być może zmiany stawek podatkowych lub zwiększenia deficytu budżetowego, co z kolei może skutkować problemami z Komisją Europejską. Jest zatem szereg problemów, które trzeba zacząć rozwiązywać już teraz, a nie czekać do przyszłego roku - ostrzega ekonomista.