Jak wynika z informacji opublikowanej przez portal window.de niemiecki związek producentów okien – Verband Fenster + Fassade (VFF) skierował do Komisji Europejskiej pismo, w którym domaga się przeprowadzenia dochodzenia w sprawie programu dotacji Branżowego Programu Promocji "Polskie Okna i Drzwi", który wspiera działalność eksportową polskich firm.

Reklama

Według niemieckiego związku, polski program promocji branży okiennej narusza artykuł 107. Traktatu Unii Europejskiej. Zakazuje on faworyzowania niektórych przedsiębiorstw lub sektorów. Według Bernarda Helbiga, prezydenta VFF, pomoc nie jest zgodna z zasadami wspólnego rynku, a dotowany program promocji eksportu jest dla niemieckich producentów okien i drzwi krzywdzący.

- Takie subsydia eksportowe są zawsze pokrywane przez konkurentów z państw członkowskich Unii, które nie kwalifikują się do ich uzyskania. Ponieważ wzrost sprzedaży okien i drzwi w Unii Europejskiej nie jest oczekiwany, to udziały rynkowe zostaną przesunięte na rzecz beneficjentów dotacji. Ponadto, z punktu widzenia interesu konsumentów, na pierwszym planie powinny być cechy produktu, a nie miejsce produkcji – mówi Ulrich Tschorn, zarządzający niemieckim związkiem.

Wiadomość o niemieckiej skardze zbulwersowała Polaków. W informacji prasowej Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi odpiera postawione przez Niemców zarzuty: – Organem kompetentnym do oceny zasadności protestu jest Ministerstwo Gospodarki. Konsorcjum jest realizatorem programu, a takie zachowania świadczą o tym, że doskonale wywiązujemy się ze swoich obowiązków – tłumaczy.

Ministerstwo Gospodarki oficjalnie uznało opinię Verband Fenster + Fassade za niezgodną ze stanem faktycznym.

W odpowiedzi na skargę Niemców resort napisał komentarz, w którym wyjaśnia: Pomoc finansowa przeznaczona na udział przedsiębiorców w programach promocji to pomoc de minimis, która stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej – czytamy w komentarzu.

W ramach realizowanego przez specjalnie powołane konsorcjum programu, polscy producenci okien i drzwi otrzymali ponad 6 mln zł na promocję swoich produktów na wybranych rynkach, tj. niemieckim, włoskim, francuskim, czeskim oraz szwedzkim.