W sprawozdaniu rocznym koncern PKN Orlen podał, że zysk sięgnął 2,36 mld zł wobec 3,2 mld zł zapowiadanych wcześniej. Zysk operacyjny koncernu w 2011 r. wyniósł 2,07 mld zł i był słabszy o niemal 1,2 mld zł. Obniżenie wyniku firma tłumaczy efektem odpisów aktualizujących wartość majątku m.in. Anwilu, czeskiej grupy Unipetrol i litewskiej spółki Orlen Lietuva.

Reklama

Zarząd Orlenu podjął decyzję, by nie wypłacać dywidendy, a cały ubiegłoroczny zysk w wysokości 1,39 mld zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Mimo takiej rekomendacji resort skarbu podał, że nie przewiduje problemów z pozyskaniem zaplanowanych w budżecie na 2012 rok 8 mld zł z dywidend.

Płocki koncern podał natomiast w czwartek, że zawarł ze spółką Ashby roczne umowy sprzedaży ropy naftowej oraz zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych za około 1,25 mld zł.