Resort skarbu w najbliższym półroczu nie podejmie decyzji odnośnie przyszłości Grupy Lotos - poinformował w środę podczas komisji skarbu wiceminister skarbu Jan Bury. W grudniu ub.r. proces prywatyzacji Lotosu zakończył się bez rozstrzygnięcia, po tym, gdy do resortu skarbu nie wpłynęła żadna oferta wiążąca w sprawie zakupu akcji gdańskiej rafinerii.

Reklama

Na chwilę obecną żadne decyzje dotyczące Grupy Lotos nie zostały podjęte. Myślę, że w najbliższym półroczu takiej jednoznacznej decyzji co do przyszłości Lotosu i przyszłego właściciela minister skarbu nie podejmie. Oczekuję, że Lotos skupi się na zwiększeniu wydobycia ropy naftowej i zwiększeniu swojego zaangażowania w poszukiwanie gazu - powiedział podczas obrad komisji Bury. Dodał, że być może do projektów wydobywczych Lotos powinien znaleźć partnera, który dysponuje odpowiednimi technologiami.

Odnosząc się do kwestii prywatyzacji koncernu, poinformował: Są analizowane różne scenariusze. Rozważamy zarówno wariant kolej próby sprzedaży akcji Lotosu inwestorowi strategicznemu, możliwości zbycia akcji przez giełdę inwestorom rozproszonym, (...) a także wariant mieszany - część akcji trafiłaby do inwestora strategicznego, a część sprzedalibyśmy przez giełdę. Są rozważane różne warianty - zaznaczył. Bury podkreślił też, że pomysł ewentualnego połączenie PKN Orlen i Grupy Lotosu nie wyszedł z resortu skarbu.