W 2012 r. KGHM zakończy wiercenia w Niecce Grodzieckiej w pobliżu Bolesławca. Spółka wykonała już sześć z 15 zaplanowanych odwiertów. Wyniki są bardzo obiecujące. – To dziś najbardziej perspektywiczny obszar występowania ekonomicznych zasobów rud miedzi w Polsce, zaraz po złożach zlokalizowanych między Lubinem a Głogowem, gdzie mamy już kopalnie – mówi Grzegorz Lipień, główny inżynier geolog KGHM.
Reklama
Zapewnia, że pierwsze trzy odwierty nastrajają bardzo pozytywnie. Średnie zawartości metali w rudzie wynoszą w przypadku miedzi 2 proc., a srebra – 65 g na tonę. – To fascynujące wyniki. Nieuzbrojonym okiem widać drobinki rodzimego srebra. Takie okazy zdarzają się niezmiernie rzadko – przyznaje prof. Adam Piestrzyński z krakowskiej AGH.
Niecka Grodziecka to jeden z kluczowych kierunków rozwoju KGHM. Koncern zastrzegają jednak, że na razie nie ma decyzji o budowie kopalni. "Liczymy na dobre wyniki wierceń. Potem będziemy pracować nad analizami technicznymi i ekonomicznymi" - mówi Krzysztof Kubacki, dyrektor departamentu eksploracji i projektów zasobowych w KGHM.
Budżet przeznaczony na prace eksploracyjne przekracza 60 mln zł. Obszar prac geologicznych obejmuje ponad 60 km kw. i przylega bezpośrednio do zlikwidowanej pod koniec lat 80. kopalni Konrad. Złoże zlokalizowane jest na głębokości 860 – 1070 m. Wiercenia, których głębokość dochodzić ma nawet do 1300 m, koncentrują się w okolicy miejscowości Warta Bolesławiecka.
Równolegle z odwiertami w Polsce KGHM prowadzi poszukiwania w Niemczech. Prace nad projektem Weisswasser są jednak na mniej zaawansowanym etapie. Zaplanowano cztery odwierty w trzech miejscach jednocześnie.
Reklama