Rostowski oświadczył, że w wyniku środowych rozmów w Strasburgu, przedstawiciele instytucji UE wypracowali "kompromisową propozycję w sprawie nierozwiązanych do tej pory kwestii dotyczących sześciu aktów prawnych w sprawie zarządzania gospodarczego w UE".

Reklama

Chodzi o negocjacje w sprawie tzw. sześciopaku, czyli pięciu rozporządzeń i dyrektywy, których celem jest przede wszystkim wzmocnienie unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu trzymającego w ryzach finanse publiczne krajów UE. Spór między PE a krajami UE dotyczył głównie stopnia, w jakim sankcje za nieprzestrzeganie dyscypliny budżetowej przez kraje strefy euro powinny być automatyczne, tzn. na ile powinny być niezależne od politycznych decyzji krajów UE.

"Prezydencja Rady UE przedstawi propozycję (kompromisu) radzie ministrów UE do jej akceptacji. Jeśli zatwierdzi ją PE i Rada, porozumienie dotyczące pakietu zarządzania gospodarczego zostanie osiągnięte" - wyjaśnia szef polskiego resortu finansów cytowany w komunikacie polskiej prezydencji.