Szwajcarzy zgromadzili w 2010 r. aktywa finansowe brutto wynoszące 207 393 euro na mieszkańca. Jest to wzrost o 4,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Reklama

Stany Zjednoczone, które zajęły drugie miejsce, uzyskały wynik 111 897 euro, z Japonia 111 598 euro.

Polska zajęła wśród nowych krajów UE miejsce w środku stawki z wynikiem 7 377 euro (wzrost o 3,7 proc. w porównaniu z 2009 r.). Nasz PKB w przeliczeniu na mieszkańca wyniósł zaś 9 371 euro.

W skali światowej aktywa finansowe brutto wzrosły w zeszłym roku o 6,2 proc., do 95,3 bln euro, po raz pierwszy przekraczając poziom sprzed kryzysu finansowego z 2007 r.

O ile jednak wzrost ten był w krajach uprzemysłowionych przeciętnie jednocyfrowy (a w Irlandii, Włoszech i Hiszpanii nawet ujemny), o tyle w krajach rozwijających się osiągnął wartość dwucyfrową.