Decyzja ta oznacza, że PKN Orlen nie wypłaci w tym roku dywidendy. Ostatni raz płocki koncern wypłacił dywidendę w 2008 r. - dywidenda z zysku za 2007 r. wyniosła wówczas 1,62 zł na akcję.

Reklama

W związku przyjęciem projektu uchwały zarządu, nie poddano pod głosowanie wniosku jednego z akcjonariuszy indywidualnych o przekazanie 855 mln zł z zysku PKN Orlen za 2010 r. na dywidendę, która wyniosłaby wówczas 2 zł na akcję oraz o wniesienie 7 mln zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych spółki.

Wcześniej akcjonariusze PKN Orlen przyjęli sprawozdania finansowe płockiego koncernu i grupy kapitałowej spółki za 2010 r.