Planowane wydatki na Kancelarię Prezydenta w 2012 roku to 187 mln 410 tys. zł. W tym roku na prezydencką Kancelarię przeznaczono 171 mln 524 tys. zł. Zgodnie z projektem budżetu dla Kancelarii Prezydenta m.in. na Biuro Bezpieczeństwa Narodowego miałoby trafić 15 mln 210 tys. zł, na odznaczenia państwowe - 12 mln 497 tys. zł.

Reklama

Kancelaria Premiera miałaby dostać w przyszłym roku prawie 116,5 mln zł, z czego najwięcej środków byłoby przeznaczonych na administrację (ponad 113 mln zł), a także na urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (prawie 89 mln zł). Po około 9 mln zł dostałyby: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) i Ośrodek Studiów Wschodnich. 680 tysięcy przeznaczono na Radę do Spraw Uchodźców, a 120 tys. na Radę do Spraw Polaków na Wschodzie. Na Centrum badania Opinii Społecznej przeznaczono ponad 3 miliony złotych.

W porównaniu z rokiem obecnym wydatki Kancelarii Premiera zmniejszyłyby się o 2 mln zł (w tegorocznym budżecie przyznano jej około 118,5 mln zł). Jeśli chodzi o Kancelarię Sejmu, to w przyszłorocznym budżecie zaplanowano wydatki na nią na poziomie nieco ponad 412 mln zł. To mniej niż w tegorocznym budżecie, gdzie do wydania ma ona ponad 430 mln zł.

Kancelaria Senatu z kolei - według planów na przyszły rok - ma wydać 169,5 mln zł. To również mniej niż w tym roku, na który przyznano jej ponad 176 mln zł. (