"Rada Ministrów wyraziła zgodę na podpisanie dokumentów i związanie Polski wymienionymi protokołami" - czytamy. Jak wyjaśniło CIR, zawarcie porozumień wynika z konieczności zapewnienia Polsce dodatkowych dostaw gazu ziemnego i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Reklama

Projekt międzyrządowego porozumienia między Polską a Rosją w sprawie zwiększenia dostaw gazu do Polski o ok. 2 mld m sześc. rocznie uzgodniono 17 października w Moskwie. Zapowiedziano wówczas, że zostanie ono sfinalizowane, gdy umowę operatorską uzgodnią Gaz-System i EuRoPol Gaz. Spółki parafowały umowę 18 października. Następnie jej projekt zaakceptował Urząd Regulacji Energetyki, który badał dokument pod kątem zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi. W poniedziałek parafowaną umowę pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza Gaz-Systemu.

Jak poinformowało we wtorek CIR, do najważniejszych postanowień zawartych w zaakceptowanych protokołach należą: zwiększenie wielkości dostaw gazu ziemnego do poziomu około 10 mld m sześc. rocznie, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego okresu obowiązywania umowy gazowej (2022 r.), wyznaczenie operatora gazociągów przesyłowych Gaz - System na operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.